(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 174
Khai báo linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ thường, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép trong kỳ (Tháng/ quý/ năm). 

Lấy dữ liệu chấm công từ máy chấm công hoặc cập nhật tham số ngày công, giờ công, giờ làm thêm hay tham số sản phẩm hoàn thành… vào phần mềm.

Hỗ trợ nhiều hình thức tính lương như lương theo ngày công, giờ công, lương năng suất, …

Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…) đều được khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm.

Tính lương, các khoản phụ cấp, BHXH - Y tế, thuế thu nhập cho cán bộ nhân viên và tự động hạch toán các khoản đó theo từng bộ phận ứng với khoản mục phí khác nhau

Quản lý các khoản phụ cấp Lương tăng ca, lương theo chế độ thai sản, lương theo công ốm, lương ngày lễ, thưởng cố định, trợ cấp tai nạn, phụ cấp độc hại.

Phụ cấp tiền cơm, trách nhiệm, công tác, …

Hệ thống báo cáo tiền lương.
Bình luận
Nội dung bình luận