(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 371
Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng LinkQ CRM là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tự động hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp...

Phần mềm quản trị mối quan hệ khách hàng có những tính năng được cụ thể hóa như dưới đây:


Tìm kiếm, tra cứu thông tin khách hàng, thông tin doanh nghiệp nhanh chóng
Tìm kiếm khách hàng với nhiều điều kiện lọc linh động, giúp người dùng tra cứu nhanh theo thông tin mong muốn.
 
Lưu trữ và tra cứu lịch sử giao dịch của khách hàng chính xác và đầy đủ.
Tất cả các giao dịch với khách hàng đều được lưu trữ trong suốt thời gian sử dụng phần mềm LinkQ.
Hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh chóng, tức thời các giao dịch đã thực hiện với khách hàng một cách chi tiết.
 
Quản lý kế hoạch xúc tiến cơ hội, hợp đồng của từng nhân viên kinh doanh.
Nhà quản trị có thể theo dõi chi tiết tình hình thực hiện công việc của nhân viên đối với từng khách hàng.
Tra cứu chi tiết, cụ thể các công việc mà nhân viên đã thực hiện đối với từng cơ hội, hợp đồng.
 
Cung cấp bộ chỉ tiêu kinh doanh làm cơ sở để nhà quản trị đánh giá, đo lường và điều chỉnh chiến lược kinh doanh
Hỗ trợ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá linh hoạt.
Công tác đánh giá được hệ thống hỗ trợ tự động căn cứ vào bộ chỉ tiêu đánh giá.
 
Dữ liệu tập trung và real-time
Dữ liệu được cập nhật tức thời về máy chủ khi người dùng cập nhật thông tin bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi đâu.
 
Quản lý được toàn bộ trụ sở, chi nhánh, danh sách nhân viên của công ty mà còn có chức năng phân quyền rất chi tiết.
Với chức năng phân quyền của phần mềm hỗ trợ việc phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc.

 
Quản lý danh sách trụ sở chi nhánh phòng ban.
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý theo thực tế.
Quản lý chi tiết từng trụ sở, chi nhánh và tổng thể toàn hệ thống.
 
Hệ thống báo cáo phân tích đa dạng
Cung cấp hệ thống báo cáo với nhiều góc nhìn phân tích khác nhau.
Phân tích theo nhiều tiêu chí theo nhu cầu của nhà quản trị.
Bình luận
Nội dung bình luận