(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

25 tháng 07, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 1429

Giải pháp phần mềm LinkQ ERP cung cấp giải pháp quản trị toàn diện, giúp doanh nghiệp tự động hoá hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp: từ mua, bán, quản lý vật tư hàng hoá đến phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính kế toán. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, tối đa hóa năng suất của người lao động, tiết kiệm chi phí quản lý.

Đồng thời, với hệ thống cảnh báo tự động các chỉ tiêu về tài chính giúp doanh nghiệp luôn chủ động và tránh được những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh, nắm bắt cơ hội kinh doanh và tăng doanh thu.

Phần mềm LINKQ cho phép quản trị theo mô hình tổng công ty, tập đoàn với nhiều các đơn vị công ty con, các chi nhánh, … Có thể tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu. Theo nguyên tắc quản lý đơn vị cấp trên sẽ quản lý và xem dữ liệu của đơn vị cấp dưới mình.
Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp LinkQ ERP được chi tiết hóa như dưới đây:
 
Làm việc từ xa qua cơ chế online
Cho phép người dùng làm việc từ xa, làm việc qua internet kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm. Có thể nhập số liệu, xem sổ sách báo cáo, theo dõi các thông tin quản trị từ nhà, trong khi đi công tác, ở bất kỳ nơi nào và lúc nào mà máy tính có kết nối internet.

 
Hệ thống mở và linh hoạt
Dễ dàng điều chỉnh các tính năng để phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LinkQ ERP còn sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, dễ dàng trong việc mở rộng phạm vi quản lý, thiết kế thêm các phân hệ, tính năng mới trên hệ thống phần mềm đã xây dựng ban đầu.

 
Hệ thống báo cáo đa dạng
Cho phép doanh nghiệp khai thác thông tin tối đa, phù hợp theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

 
Bảo mật tối ưu
Chi tiết đến từng chức năng: xem, sửa, xóa, thêm mới, in, duyệt,… Định danh thiết bị truy cập, kể cả có phần mềm, có user name và pass thì cũng không thể truy cập nếu sử dụng các thiết bị đầu cuối không được phép.

 
Kiểm soát lịch sử truy cập hiệu quả, chính xác
Theo dõi nhật ký truy cập hệ thống theo thời gian thực, chi tiết người sử dụng, vị trí, thời gian và các thao tác thực hiện trong hệ thống.

 
Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ
 
Bình luận
Nội dung bình luận