(028) 6262 4558 -

sales@linkq.com.vn

01 tháng 08, 2017 Đăng bởi admin 0 Bình luận 2072
LinkQ HRM cung cấp các chức năng quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.


Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương được ch tiết hóa như dưới đây:

Phần mềm LINKQ HRM cho phép quản trị theo mô hình nhiều tổ chức phòng ban, phân xưởng, nhà máy … Có thể tổ chức từ một đến nhiều cấp tùy theo yêu cầu

Kết nối tự động với máy chấm công, cho phép cập nhật điều chỉnh theo thực tế phát sinh

Tự tống kết xuất các mẫu biểu báo cáo liên quan BHXH, BHYT, Thuế TNCN giúp công tác báo cáo, thống kế được thực hiện nhanh chóng và chính xác, …

Làm việc từ xa qua cơ chế online: Cho phép người dùng làm việc từ xa, làm việc qua internet kết nối dữ liệu đến máy chủ trung tâm. Có thể nhập số liệu, xem sổ sách báo cáo, theo dõi các thông tin quản trị từ nhà, trong khi đi công tác, ở bất kỳ nơi nào và lúc nào mà máy tính có kết nối internet

Hệ thống mở và linh hoạt: dễ dàng điều chỉnh các tính năng để phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LinkQ HRM có khả năng mở rộng tính năng mới phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo đa dạng: cho phép doanh nghiệp khai thác thông tin tối đa, phù hợp theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

Bảo mật tối ưu: chi tiết đến từng chức năng: xem, sửa, xóa, thêm mới, in, duyệt,… Định danh thiết bị truy cập, kể cả có phần mềm, có user name và pass thì cũng không thể truy cập nếu sử dụng các thiết bị đầu cuối không được phép

Kiểm soát lịch sử truy cập hiệu quả, chính xác: Theo dõi nhật ký truy cập hệ thống theo thời gian thực, chi tiết người sử dụng, vị trí, thời gian và các thao tác thực hiện trong hệ thống

Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Bình luận
Nội dung bình luận