📌Hiện nay, nhân sự là một trong những ngành đang thu hút nhiều nhân lực tham gia. Với sự phát triển của Việt Nam hiện tại cộng với sự đầu tư từ các tập đoàn nước ngoài, nhu cầu phát triển nhân sự của mỗi công ty là rất lớn để cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam đang khan hiếm nhân tài cho các vị trí cao cấp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có các nhân viên nhân sự giỏi để phát triển nhân tài cho công ty.

🖊Nghề nhân sự không đòi hỏi bạn phải bắt đầu bằng một bằng cấp chuyên nghiệp, điều quan trọng là bạn phải yêu mến nghề này và có các tố chất yêu cầu. Bên cạnh đó, phải có những kỹ năng:

☑ Kỹ năng chuyên môn

☑ Kỹ năng nhân sự

☑ Kỹ năng làm việc

☑ Kỹ năng giao tiếp

☑ Kỹ năng thuyết phục

☑ Kỹ năng chịu áp lực cao

☑ Kỹ năng giải quyết vấn đề

☑ Kỹ năng thương thuyết

☑ Kỹ năng làm việc nhóm

☑ Kỹ năng lắng nghe

☑ Kỹ năng xử lý tình huống

☑ Kỹ năng đọc vị tâm lý

⏩ Tuy đây là những kỹ năng nghe như đơn giản, nhưng vô cùng quan trọng trong việc quản trị của một nhân sự, góp phần không nhỏ để phát triển một Doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp