📝Để lãnh đạo một doanh nghiệp thịnh vượng, để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba là điều mà hầu hết nhà quản trị mong muốn. Dưới đây LinkQ xin chia sẻ những cấp độ góp phần xây dựng nên một lãnh đạo tài ba:

☑️Chức vị: Mọi người đi theo bạn vì họ buộc phải theo do phân cấp quyền lực. Bạn có quyền lực, bạn có nhân viên, bạn có các áp lực. Đây là cấp độ đầu tiên mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng trải qua, tuy nhiên ngắn hay dài sẽ quyết định việc bạn có tiến lên các nấc tiếp theo hay không. Cho nên tại cấp độ này, hãy phấn đấu, hãy khiêm tốn, hãy nỗ lực để vươn lên.

☑️Sự chấp thuận: Mọi người đi theo bạn vì uy tín hiện có của bạn, cấp độ này là sự tạo cảm hứng cho công việc. Nhân viên từ phải phục tùng chuyển sang thừa nhận bạn làn người lãnh đạo họ và họ muốn bạn lãnh đạo họ. Tuy vậy, ở lại quá lâu sẽ khiến những người có động lực cao trở nên hiếu động không cần thiết.

☑️Định hướng kết quả: Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. Bạn là một nhà lãnh đạo tốt, bạn khiến mọi người có động lực làm việc, phấn đấu vì những kết quả bạn sẽ mang lại.

☑️Phát triển con người: Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ, đây là sự phát triển lâu dài cho tổ chức. Cam kết phát triển thế hệ lãnh đạo kế tiếp của bạn sẽ đảm bảo sự phát triển cho tổ chức và cho mọi người.

☑️Cá nhân: Mọi người đi theo bạn vì bạn là đại diện, bạn cũng là biểu tượng của tổ chức, không những thế, bạn đại diện cho cả một giá trị riêng biệt. Nó chỉ dành cho những nhà lãnh đạo đã dành nhiều năm phát triển con người và tổ chức. Đây là cấp độ mà rất ít người có được.

Nguồn: Tổng hợp