BẢN TIN KINH TẾ NGÀNH 

SỐ THÁNG 10 - 2020

 

I. NGÀNH DỆT MAY & DA GIÀY: 
 


Nhìn chung tình hình sản xuất, xuất khẩu của toàn ngành Dệt may & Da giày vẫn còn khó khăn và chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tính chung 9T-20, xuất khẩu hàng dệt may (may mặc) giảm 9.4% so với cùng kỳ, xuất khẩu giày dép giảm 8.4%. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đang có xu hướng giảm tiếp trong khi tại các thị trường lớn khác đà giảm đã thu hẹp hơn so với 8T trước đó.


Dệt
Sản xuất trang phục 
Sản xuất da & các sản phẩm liên quan

 II. NGÀNH THÉP
 


Theo số liệu của VSA, sản lượng sản xuất và bán hàng (kể cả xuất khẩu) các sản phẩm thép của các DN thành viên trong T09/2020 có khởi sắc hơn so với T08/2020. Tuy nhiên tính chung 9T, cả sản xuất và bán hàng của các thành viên VSA vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất khẩu các sản phẩm thép giảm 8.6% (3.24 triệu tấn). Tuy nhiên, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thép cả nước tăng mạnh 44.4% về lượng, chủ yếu nhờ tăng mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.