BẢN TIN KINH TẾ NGÀNH 

SỐ THÁNG 09 - 2020

 

 

I. NGÀNH DỆT MAY


Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu của toàn ngành Dệt may & Da giày vẫn còn khó khăn và chưa có nhiều dấu hiệu hồi phục. Phần lớn các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận đơn hàng theo từng tháng, thậm chí từng tuần. Tính chung 8T-20, xuất khẩu hàng dệt may (may mặc) giảm 11.5% so với cùng kỳ, đặc biệt xuất khẩu giày dép giảm 8.8% (giảm sâu hơn so với 7T).

 

 

II. NGÀNH THÉP 


Theo số liệu của VSA, sản lượng sản xuất và bán hàng (kể cả xuất khẩu) các sản phẩm thép của các DN thành viên trong T08/2020 có khởi sắc hơn so với T07/2020. Tuy nhiên tính chung 8T, cả sản xuất và bán hàng của các thành viên VSA đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất khẩu giảm 13.8%. Mặc dù theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thép tăng 36.8% về lượng, chủ yếu nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh.