TỔNG QUAN 

 

Nền kinh tế trong nước bị tác động tiêu cực từ đợt tái dịch COVID-19 từ nửa cuối tháng T07-2020 là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, so với tháng 7, nhiều chỉ tiêu kinh tế tháng 8 có dấu hiệu cải thiện rõ nét hơn.

 

Cụ thể, đà tăng xuất khẩu và tổng mức bán lẻ hàng hóa nội địa nhìn chung có cải thiện. Tình hình thành lập doanh nghiệp mới cũng có dấu hiệu tích cực hơn (dù vẫn giảm). Vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh vốn vào Việt Nam vẫn tăng (dù chậm lại). Trong khi giải ngân vốn đầu tư công (cụ thể vốn đầu tư tư NSNN) tiếp tục được thúc đẩy và tăng mạnh.

 

Bên cạnh đó, một số khó khăn thách thức khác vẫn cần tiếp tục theo dõi. Cụ thể, các doanh nghiệp (đặc biệt trong một số ngành nghề bị tác động trực tiếp bởi dịch: hàng không, du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn...) vẫn hết sức khó khăn. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh liên tục tăng mạnh, thậm chí xét về số tuyệt đối, số lượng này còn cao hơn số DN quay trở lại hoạt động. Chỉ số SXCN (IIP) tăng chậm lại. Thu ngân sách tiếp tục giảm. FDI giải ngân thấp hơn cùng kỳ 2019. Xuất khẩu 1 số ngành truyền thống vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện (dệt may, da giày, ...)

 

I. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)

 


 

1. CPI bình quân so với cùng kỳ

 

   2. CPI so với tháng trước và so với T12 năm trước

3. CPI các tháng trong năm

II. SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 1. IIP toàn ngành công nghiệp (%YoY)

 

Đà tăng của chỉ số SXCN tiếp tục chậm lại, IIP trung bình 8T- 20 chỉ tăng 2.2% và là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

 

2. IIP so với tháng trước (%MoM)

Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020, IIPT08/2020 chỉ tăng 3.5% so với tháng trước và giảm 0.6% so với năm trước.

 

3. IIP 1 số ngành hàng 8T-2020

 

III. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

IV. VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH

 

Trong tháng 08, hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư từ NSNN T08/2020 tăng mạnh 45.4% so với cùng kỳ. Tính chung 8T-20, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 250.5 nghìn tỷ đồng, bằng 50.7% kế hoạch năm và tăng 30.4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

 

V. VỐN ĐẦU TƯ TỪ NƯỚC NGOÀI

 

 

VI. TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC


VII. XUẤT NHẬP KHẨU