Báo cáo hợp nhất

Giúp nhà quản lý nắm chắc được các chỉ số đang diễn ra tức thì trong các hoạt động sản xuất. Khả năng trình bày số liệu khoa học, biểu đồ và trên đa nền tảng như: Máy tính, điện thoại, internet.

1. Giúp nhà quản lý nắm chắc được toàn bộ các thông số hoạt động doanh nghiệp sản xuất như:

 

- Báo cáo nhu cầu vật tư.
 

- Báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí như tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm.
 

- Báo cáo trạng thái lệnh/kế hoạch sản xuất.
 

- Hệ thống cảnh báo tự động khi phát sinh thiếu hụt hoặc vượt định mức, lô/date.

 

2. Các dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất ở tất cả các bộ phận đều được cập nhật liên tục và theo từng cấp đến bộ phận kế toán tài chính. Bên cạnh đó cung cấp các tính năng báo cáo, phân tích, lập kế hoạch ngân sách.

 

- Dữ liệu khi nhập-xuất kho nguyên vật liệu.
 

- Dữ liệu khi nhập kho thành phẩm.
 

- Dữ liệu để tính toán giá thành thực tế.

 

Xin cảm ơn!

 

Trò chuyện cùng chuyên gia