⚙️ Để quản trị một doanh nghiệp, các nhà quản trị có phương pháp quản lý phù hợp là chưa đủ, bên cạnh đó đòi hỏi phải có cơ chế kiểm soát riêng đảm bảo được mục tiêu của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Hiểu được điều đó, LinkQ xin chia sẻ một số cơ chế tự kiểm soát trong một doanh nghiệp:

✔ Kiểm soát lường trước hay dự kiến trước (feedforward control). Loại kiểm soát này dự kiến chủ động các vấn đề và sự phòng ngừa đúng lúc, thay vì phản ứng sau khi sự kiện đã xảy ra, nhằm dự định có thể làm điều gì trước để kế hoạch thành công. Loại kiểm soát này đòi hỏi tư duy dài hạn và truyền thông chéo hiệu quả giữa các nhóm chức năng.

✔ Kiểm soát đồng thời (concurrent control), còn gọi là kiểm soát theo thời gian thực, đề cập đến hiện tại thay vì tương lai hay quá khứ. Kiểm soát đồng thời bao gồm sự giám sát và điều chỉnh các hoạt động và quá trình cải thiện liên tục để bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn đề ra. Cách thức duy nhất có thể kiểm soát hiệu quả là thấy được các vấn đề đang xảy ra đúng lúc.

✔ Cuối cùng là kiểm soát phản hồi (feedback control), thể hiện sự thu thập và đánh giá thông tin về một hoạt động đã hoàn thành và thực hiện các bước để cải thiện các hoạt động tương tự trong tương lai. Kiểm soát phản hồi kiểm định chất lượng và tính giá trị của các mục tiêu và tiêu chuẩn. Kiểm soát phản hồi cho phép các nhà quản trị sử dụng thông tin về thành quả quá khứ để dự kiến các thành quả tương lai phù hợp hơn với mục tiêu và tiêu chuẩn có thể chấp nhận.

➡️ Qua đó, chúng ta có thể thấy được kiểm soát dự kiến trước sẽ giúp nhà quản trị tránh sai lầm ngay từ đầu, kiểm soát đồng thời có thể giúp họ nắm được các sai lầm ngay khi đang xảy ra, kiểm soát phản hồi giúp tránh lặp lại sai lầm quá khứ. Vì thế, để kiểm soát thành công các nhà quản trị cần phải cân đối ba loại kiểm soát trong một tổ chức.

Nguồn: Tổng hợp