📗 Trong những năm gần đây, từ ngữ tâm thế khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cuộc cách mạng 4.0 và cuối cùng chuyển đổi số được đề cập rất nhiều trên truyền thông và báo chí. Những từ ngữ đó có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ để chuyển đổi tận gốc cách thức vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp.Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu Chuyển đổi số là gì và tác động như thế nào đến Doanh nghiệp:

🔶 Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà là bước chuyển đổi giúp cho mọi người giải quyết những vấn đề truyền thống; khi đó mọi người thường ưu tiên giải pháp số thay vì giải pháp truyền thống. Công nghệ số chính là yếu tố quan trọng thay đổi quy trình và quyết định yếu tố nhân lực như thế nào cho phù hợp.

✅ Chuyển đổi số có thể tạo ra sức mạnh vượt mọi rào cản về chính trị, kinh tế hay biên giới quốc gia. Doanh nghiệp thế giới có thể tới sân nhà chúng ta và chúng ta cũng có thể vươn tới khách hàng trên khắp thế giới

✅ Chuyển đổi số là chìa khóa giúp cho doanh nghiệp có thể kết nối và vận hành trên cùng một nền tảng.

✅ Cuối cùng, nhân lực chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải có nền tảng số hóa, công cụ số hóa, văn hóa số hóa và lãnh đạo tâm thế số hóa để thu hút, đào tạo và quản lý họ. Có thể nói không số hóa, doanh nghiệp rất khó có được những binh giỏi tướng tài trong kỷ nguyên số.

🔵 Các xu thế công nghệ cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp có cơ hội thâm nhập thị trường ngách với nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mang tính đột phá.

Nguồn: Tổng hợp