Dịch vụ cung cấp hoá đơn điện tử LinkQ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử

TỔNG QUAN

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

 

Căn cứ vào điều 3 thông tư 32-BTC

 

1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

 

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;  phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

 

2. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

 

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

 

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

 

 

LỢI THẾ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

 

1. Tiết kiệm chi phí

 

- In hóa đơn (Chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy);


- Phát hành hóa đơn đến khách hàng (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, e-mail);


- Lưu trữ hoá đơn (Lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ);

 

2. Tiết kiêm thời gian

 

- Phát hành nhanh chóng.


- Gửi đến khách hàng chỉ cần 1 thao tác gửi mail.

 

3. Tra cứu hóa đơn dễ dàng

 

4. Lưu trữ dữ liệu 10 năm, không lo cháy, mất hay hỏng hóa đơn

 

5. Dễ dàng quản lý, theo dõi hóa đơn.

 

 - Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu;


 - Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của Quý công ty;


 - Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

 

 

NỘI DUNG CUNG CẤP

 

 

1. Nội dung hóa đơn

 

- Thiết kế mẫu theo yêu cầu, theo mẫu có sẵn khách hàng cung cấp

 

Tích hợp hóa đơn điện tử LinkQ

 

- Chức năng lập hóa đơn và Ký số hóa đơn à Tự động gửi email hóa đơn đến khách hàng từ phần mềm. Cấu hình tự động gửi email đến khách hàng. Ký hàng loạt, gửi mail hàng loạt, ký từng hóa đơn, gửi mail từng hóa đơn.

 

Xử lý điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn. Có hai trường hợp:

 

Trường hợp 1: Hóa đơn đã kê khai thuế: Cung cấp chức năng điều chỉnh hóa đơn: Điều chỉnh khi sai thông tin về tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế…; Điều chỉnh tăng, giảm khi sai thông tin về hàng hóa; Điều chỉnh hủy bỏ hóa đơn gốc.

 

Trường hợp 2: Hóa đơn chưa kê khai thuế: Cung cấp chức năng thay thế và xóa bỏ hóa đơn. Chức năng quản lý hóa đơn theo trạng thái:

 

  • Đã phát hành, chưa phát hành;

 

  • Đã gửi email, chưa gửi email;

 

  • Hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn xóa bỏ.

 

  • Quản lý chi tiết hóa đơn gốc theo trạng thái bị thay thế, bị điều chỉnh, bị xóa bỏ

 

  • Chức năng chuyển đổi qua hóa đơn giấy.

 

  • Hệ thống báo cáo: Báo quản lý hóa đơn

 

2. Website tra cứu hóa đơn điện tử

 

- Tra cứu hóa đơn điện tử trên website LinkQ 

 

- Cấp tài khoản cho khách hàng dùng tra cứu hóa đơn điện tử.

 

- Tra cứu từng hóa đơn điện tử theo thời điểm khách hàng nhận được email thông tin xuất hóa đơn điện tử.

 

- Tra cứu toàn bộ hóa đơn điện tử theo mã khách hàng.

 

- Tra cứu nâng cao dựa trên Mã số thuế, mẫu số, ký hiệu, số chứng từ (số hóa đơn).