📘 Chúng ta thường nghe quá trình thương mại, doanh nghiệp thương mại. Song với các doanh nghiệp thương mại với vai trò thúc đẩy sự phát triển hàng hóa thì không thể không kể đến các doanh nghiệp sản xuất.

📌 Doanh nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế hợp pháp, là một loại hình doanh nghiệp được thành lập với mục đích sản xuất các sản phẩm, hàng hóa cung cấp ra thị trường, đáp ứng nhu cầu thương mại. Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi khu vực và quốc gia.

✴ Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất:

✔️ Quyết định hoạt động của doanh nghiệp : dựa trên những yêu cầu đòi hỏi của thị trường để đưa ra những quyết định trong việc sản xuất các mặt hàng tiêu dùng ra sao, sản xuất cái gì để cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường.

✔️ Quy trình sản xuất: dựa trên một chuỗi kết hợp giữa nguyên vật liệu, nhân công và các trang thiết bị để tạo nên sản phẩm.

✔️ Chi phí sản xuất: là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa, gồm chi phí nhân công và nguyên vật liệu hàng hóa để điều hành phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa.

✔️ Giá thành sản phẩm: toàn bộ chi phí để hoàn thành một lượng hàng hóa nhất định trong thời gian cụ thể.

⏩ Doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cung cấp hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt là các loại hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là doanh nghiệp sản xuất và nhiệm vụ của doanh nghiệp này như thế nào trong công việc cung ứng hàng hóa ra thị trường.

Nguồn: Tổng hợp