ERP ngành gỗ nội thất

Giải pháp phần mềm LinkQ ERP Sản Xuất được áp dụng cho công ty sản xuất gỗ nội thất

 

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

NGÀNH SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT

 

Xuất khẩu gỗ 6 tháng đầu năm 2019 tăng vượt bậc. Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 4,87 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% kế hoạch năm. Ước cả năm 2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 11 tỷ USD.

 

Trong nửa cuối năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng mạnh. Theo chu kỳ hàng năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, nhờ hoạt động xây dựng tại các thị trường xuất khẩu đi vào hoàn thiện, cùng với nhu cầu tu sửa, thay thế trang thiết bị nội thất tăng mạnh để đón chào năm mới.

 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc góp phần gia tăng đầu tư FDI vào ngành gỗ Việt Nam, tạo công ăn việc làm và tăng trưởng xuất khẩu. Hiệp định EVFTA được ký kết và thực thi, với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất là cơ hội gia tăng xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường EU trong thời gian tới tăng đáng kể. Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ của Việt Nam còn tiếp cận các thị trường, thu hút vốn và đầu tư công nghệ của EU nhằm nâng cao sức cạnh tranh.

 

Với các cơ hội phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp gỗ cần khẩn trương cải tiến hoạt động sản xuất để gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm hơn, sẵn sàng cho những bước nhảy vượt bậc.

 

Để làm được điều đó, giải pháp ứng dụng phần mềm vào quản lý sản xuất là sự lựa chọn sáng suốt.

 

 

GIẢI PHÁP LINKQ ERP SẢN XUẤT 
ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT

 

 

KHỐI I: QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH ĐẶC THÙ


 

Phần mềm quản lý sản xuất gỗ nội thất LinkQ được nghiên cứu và tối ưu hóa dựa trên đặc thù của doanh nghiệp. Hôm nay LinkQ dựa trên quy trình thực tế của một doanh nghiệp đã từng triển khai để minh hoạ về phần mềm như sau:

 
Mô tả quy trình quản lý sản xuất gỗ nội thất
 
 
 
GIAI ĐOẠN 01: LẬP ĐƠN HÀNG
 
1. Thông tin chính của đơn hàng:
- Thông tin khách hàng.
- Thông tin ngày khách nhận hàng, ngày lên cont, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán.
- Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm; Tên sản phẩm; Mô tả sản phẩm; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền; Ngày lên cont của sản phẩm.
 
2. Duyệt đơn hàng: 
Chức năng dành cho người quản trị, người được ủy quyền.
 
3. Tạo lệnh sản xuất từ đơn hàng:
- Đứng từ một đơn hàng có thể tạo ra một hoặc nhiều lệnh sản xuất (giúp liên kết dữ liệu theo hệ thống)
- Phân biệt danh sách đơn hàng chưa lên lệnh sản xuất bằng màu sắc.
 
3. Báo cáo và công cụ quản lý đơn hàng (smartphone, máy tính):
- Quản lý trạng thái đơn hàng theo biểu đồ và theo màu sắc: Chưa sản xuất; Đang sản xuất; Sắp tới ngày giao hàng; Đơn hàng trễ.
- Quản lý tiến độ sản xuất và tiến độ nhập kho thành phẩm của đơn hàng.
- Bảng kê theo dõi đơn hàng đã tạo lệnh sản xuất và chưa tạo lệnh sản xuất.
 
 
GIAI ĐOẠN 02: ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN PHẨM (BOM)
 
1. Thông tin giao diện thiết lập định mức NVL cho sản phẩm (BOM):
- Mã sản phẩm.
- Mã công đoạn (xử lý một chi tiết trải qua nhiều công đoạn SX)
- Mã vật tư (NVL chính; NVL phụ; Phụ kiện).
- Quy cách NVL gỗ (Dài*Rộng*Dầy).
- Số lượng vật tư cấu thành nên sản phẩm.
- Thời áp dụng và ngưng áp dụng định mức.
 
2. Các chức năng được xử lý từ danh sách BOM đã thiết lập
- Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Xuất kho NVL theo định mức (với NVL gỗ, xuất kho theo công đoạn khai báo đầu tiên – Gỗ thô).
- Tính toán số lượng và theo dõi các chi tiết (sản phẩm đồng bộ) giữa các công đoạn sản xuất.
- Tính giá thành đích danh cho sản phẩm.
 
 
GIAI ĐOẠN 03: LỆNH SẢN XUẤT
 
1. Kế thừa dữ liệu và lập lệnh sản xuất cho một hoặc nhiều đơn hàng bán (giúp liên kết dữ liệu theo hệ thống).
 
2. Thông tin chính của lệnh sản xuất:
 
2.1. Hoạch định nhu cầu NVL và đề xuất mua NVL:

- Mã NVL.

- Tổng số lượng nhu cầu (cho toàn bộ sản phẩm trong lệnh SX).

- Số lượng tồn kho.

- Số lượng đã giành để sản xuất cho các lệnh khác (đã xác nhận sản xuất nhưng chưa xuất kho).

- Số lượng chênh lệch (NVL cần mua thêm).

2.2. Theo dõi mua NVL cho lệnh sản xuất:

- Mã NVL.

- Số lượng NVL đã lập đơn hàng mua.

- Số lượng NVL đã nhập kho theo lệnh.

- Số lượng còn lại.

2.3. Theo dõi xuất kho NVL sản xuất:
 
- Mã sản phẩm

- Mã NVL

- Số lượng nhu cầu (được tính cho từng sản phẩm dựa vào BOM)

- Số lượng đã xuất kho

- Số lượng còn lại

2.4. Theo dõi nhập kho sản phẩm:

- Mã sản phẩm

- Số lượng cần sản xuất

- Số lượng đã hoàn thành và nhập kho

- Số lượng còn lại

2.5. Kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất từng công đoạn:
- Mã sản phẩm.

- Mã công đoạn.

- Mã chi tiết (là sản phẩm đồng bộ, thể hiện theo quy cách).

- Số lượng theo BOM.

- Số lượng thực nhận (tự động cập nhật khi công đoạn trước xác nhận hoàn thành).

- Số lượng hoàn thành (LinkQ đề xuất: Công đoạn trước kiểm kê thực tế và cập nhật đầy đủ sản phẩm đồng bộ theo BOM thì mới cho phép xác nhận hoàn thành và chuyển qua công đoạn sau)

- Số lượng còn thiếu.

- Thời gian bắt đầu – hoàn thành theo kế hoạch.

- Xác nhận bắt đầu – hoàn thành: Làm căn cứ để theo dõi sản phẩm đang được thực hiện ở công đoạn nào. Theo dõi tiến độ sản xuất.

- Thời gian bắt đầu – hoàn thành thực tế: Tự động cập nhật khi xác nhận bắt đầu – hoàn thành.

2.6. Sử dụng máy tính bảng tiếp nhận kế hoạch và cập nhật thực tế sản xuất của các công đoạn
 
Thông tin thể hiện trên máy tính bảng:

- Số Lệnh sản xuất.

- Mã sản phẩm; Số lượng sản phẩm.

- Mã công đoạn; Mã tổ sản xuất.

- Danh sách sản phẩm đồng bộ (chi tiết).

- Quy cách sản phẩm đồng bộ.

- Số lượng theo BOM.

- Số lượng thực nhận (tự động cập nhật khi công đoạn trước xác nhận hoàn thành).

- Số lượng hoàn thành.

- Số lượng còn thiếu.

- Ngày yêu cầu hoàn thành.

- Xác nhận bắt đầu.

- Xác nhận hoàn thành.

Chức năng hỗ trợ:

- Phân quyền theo lệnh sản xuất, sản phẩm, công đoạn, tổ sản xuất: Chỉ các thành viên thuộc tổ sản xuất được phân quyền mới nhìn thấy danh sách sản phẩm và các chi tiết thuộc công đoạn của mình.

- Tự động cập nhật số lượng sản phẩm đồng bộ qua công đoạn sau, khi công đoạn trước xác nhận hoàn thành.

- Công đoạn sau chỉ được phép bắt đầu khi công đoạn trước xác nhận hoàn thành.

- Đề xuất: Không cho phép xác nhận hoàn thành khi số lượng sản phẩm đồng bộ không đủ so với BOM.

- Tự động cập nhật các thông tin thực hiện trên máy tính bảng về máy chủ, để xử lý trên công cụ quản lý tiến độ sản xuất.

 
3. Duyệt Lệnh sản xuất
 
4.  Báo cáo và công cụ quản lý sản xuất (smartphone, máy tính):
 
 
4.1. Theo dõi toàn cảnh của Lệnh sản xuất
Danh sách sản phẩm trong lệnh; Số lượng cần sản xuất của từng sản phẩm; Số lượng đã hoàn thành nhập kho; Số lượng đang sản xuất và % hoàn thành; Cảnh báo sản phẩm sắp tới ngày hoàn thành; Cảnh báo sản phẩm bị trễ.
4.2. Theo dõi sản xuất trong từng công đoạn của sản phẩm
- Danh sách sản phẩm đồng bộ trong công đoạn: Số lượng theo BOM; Số lượng được chuyển giao từ công đoạn trước; Số lượng hoàn thành; Số lượng còn thiếu.
- Theo dõi trạng thái cho từng công đoạn: Chưa bắt đầu sản xuất; Đang trong tiến độ sản xuất; Sắp tới ngày hoàn thành; Trễ tiến độ.
 
4.3. Thống kê sản lượng theo công đoạn, máy, tổ sản xuất.
 
 
GIAI ĐOẠN 04: ĐƠN ĐẶT HÀNG MUA NGUYÊN VẬT LIỆU (PO)
 
1. Kế thừa dữ liệu từ lệnh sản xuất, chỉ lập đơn hàng mua những NVL còn thiếu (tính toán từ hoạch định nhu cầu NVL).
 
2. Thông tin chính:
- Số đơn hàng mua; Ngày lập đơn hàng; Ngày cần NVL;
- Mã NVL; Số lượng; Số lệnh sản xuất.
 
3. Duyệt đơn đặt hàng mua NVL.
 
 
GIAI ĐOẠN 05: PHIẾU NHẬP MUA NGUYÊN VẬT LIỆU
 
1. Kế thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng mua.
 
2. Thông tin chính:
- Mã nhà cung cấp; Phương thức thanh toán; Hạn thanh toán.
- Mã NVL; Số lượng nhập; Giá nhập; Kho nhập.
 
3. Báo cáo nhập mua NVL:
- Báo cáo công nợ.
- Báo cáo hàng tồn kho.
- Báo cáo tiến độ mua hàng so với đơn đặt hàng (PO)
 
GIAI ĐOẠN 06: PHIẾU XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT
 
1. Tạo phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất.
 
2. Thông tin chính:
- Mã NVL; Quy cách.
- Số lượng (được tính toán từ BOM).