Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2019 ước tính tăng 6.71%, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2019 đạt ở mức 6.76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011-2017.

Theo số liệu từ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố ngày 28/06/2019, GDP quý II năm 2019 ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng quý II/2019 chỉ thấp hơn tăng trưởng quý II/2018 chỉ 0,02 điểm phần trăm nhưng cao hơn tăng trưởng quý II các năm 2011-2017. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý II các năm từ năm 2011 - 2017 lần lượt đạt 5,93%; 5,08%; 5,0%; 5,34%; 6,47%; 5,78% và 6,36%. Quý II năm ngoái, tăng trưởng GDP đạt 6,73%

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,19%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,14% và khu vực dịch vụ tăng 6,85%.

Điều này khăng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Chính phủ ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019, đó là sự nổ lực của các ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa tháng đầu năm ước tính đạt 245,5 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng ước tính nhập siêu 34 triệu USD (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu).

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp cũng là thách thức đối với kinh tế thế giới và ảnh hưởng xấu tới kinh tế Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi ngày càng lây lan trên diện rộng; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Nguồn: Tổng hợp