Từ đầu năm 2018 đến nay, đa phần các doanh nghiệp sản xuất chuyển dịch đúng hướng và có nhiều khởi sắc, tạo kết quả nổi bật. Kết quả đó đã và đang tạo đà, thúc đẩy phát triển toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.

Dự báo quý IV/2018 lạc quan hơn so với quý III/2018, có 88,5% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của DN tốt lên và giữ nguyên (52,5% DN dự báo tốt lên và 36,0% giữ nguyên), có 11,5% DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định ở quý III/2018 cao nhất với 91,3%, khu vực DN ngoài nhà nước với 87,6% và khu vực DN nhà nước thấp nhất với 86,1%.

Các ngành có dự báo khả quan trong quý IV: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giấy, công nghiệp mũi nhọn; sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, sản xuất trang phục,…

⏩⏩ Đây cũng là cơ hội để Doanh nghiệp tăng cường sản xuất, tung ra thị trường những sản phẩm mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu Khách hàng. Dễ dàng khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

Nguồn: Tổng hợp