Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi heo đang gặp phải vấn đề lớn khi giá giảm mạnh gây khó khăn cho người chăn nuôi. Vì vậy cần phải đo lường được mức độ năng suất, quản lý chi phí để có các quyết định đúng và kịp thời. Các trại cần biết được giá thành chi tiết đến từng con, bầy, giai đoạn. Bên cạnh đó cần phần mềm có thể kiểm soát được năng suất trong sinh sản của từng thế hệ heo bố mẹ, năng suất của từng đàn, lứa, con. Quản lý cám, thuốc, vác xin và theo dõi hiệu quả các yếu tố đó cho trại heo

Quản trị kế toán trong chăn nuôi heo

Phần mềm quản trị kế toán được nghiên cứu và thiết kế đặc thù trong chăn nuôi heo

Quản lý thức ăn trong chăn nuôi heo

Phần mềm quản lý thức ăn trong chăn nuôi heo

Quản lý heo giống

Phần mềm quản lý heo giống