✴️ Giám đốc điều hành (CEO) là một chức danh và công việc mà rất nhiều người mong muốn đạt đến. Tuy nhiên, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì đòi hỏi CEO phải trang bị những kỹ năng, kiến thức bao quát và chuyên sâu về doanh nghiệp. Dưới đây là một số kiến thức góp phần làm hành trang trong việc điều hành doanh nghiệp:

✔️ Kiến thức nền tảng về doanh nghiệp: Việc hiểu rõ cặn kẽ về cơ chế hoạt động của doanh nghiệp sẽ giúp cho CEO đưa ra những quyết định và quản trị hiệu quả doanh nghiệp của mình. Thông tin về báo cáo tài chính, vận dụng báo cáo vào việc dự đoán, tính toán và đưa ra các con số kinh doanh chính xác cho doanh nghiệp là một phần rất quan trọng để giúp CEO am hiểu thấu đáo hoạt động của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, CEO cần phải có được kiến thức rộng và sâu về Kinh tế học, cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật để có thể lèo lái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật.

✔️ Quản lý các hoạt động doanh nghiệp: CEO luôn là người đi trước quan sát được hoạt động của doanh nghiệp để điều hành các hoạt động doanh nghiệp từng bước hiệu quả và đem lại sự phát triển thành công cho công ty của mình. Hiểu rõ hoạt động doanh nghiệp là một trong những điều kiện làm nên thành công của một Giám đốc điều hành. Nắm được môi trường kinh doanh, vận dụng vào doanh nghiệp, đưa ra chiến lược marketing hợp lý, chuẩn bị nhân lực cho từng công việc, và cuối cùng là quản lý mọi việc qua một hệ thống quản lý thông tin chặt chẽ sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Thêm vào đó một CEO giỏi cần phải biết cách phân tích môi trường cạnh tranh và lên chiến lược cho doanh nghiệp và quản lý sao cho chiến lược được thực thi một cách tốt nhất. Bên cạnh đó việc quản lý và theo dõi dự án, cũng như quản lý các mối quan hệ trong công việc cũng là một phần quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp.

✔️ Quản lý tài chính doanh nghiệp: Tài chính như mạch máu của doanh nghiệp, cũng cần phải hiểu rõ hoạt động về tài chính của doanh nghiệp mình để có thể đưa ra quyết định điều hành doanh nghiệp một các hiệu quả về mặt tài chính. Nắm vững về Thuế, hiểu rõ về sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính để từ đó đưa ra được chiến lược tài chính cho công ty, tập đoàn. Nếu doanh nghiệp có nguồn tài chính tốt, CEO có thể đưa ra những cơ hội đầu tư mới nhằm đem lại nhiều hơn lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình.

✔️ Quản lý hoạt động kinh doanh: Giám đốc điều hành cũng cần biết thông tin cụ thể về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đánh giá, thẩm định kế hoạch kinh doanh, lập dự báo và các kế hoạch ngân sách liên quan, tính toán giá thành và quản lý các nguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp để chắc chắn rằng kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thật sự hiệu quả. Và việc lập các kế hoạch chi phí hiệu quả, sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng nguồn thu, giảm đi các chi phí kinh doanh không hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp có được lợi nhuận cao trong kinh doanh. Bên cạnh đó cũng cần những phân tích, kiểm tra kiểm soát nội bộ để giảm rủi ro trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp