Hợp tác cùng Điện Lực TP.HCM

Triển khai hệ thống quản trị nhân sự, kế toán tài chính. Theo dõi thông tin cổ đông và tính toán các loại cổ tức. Cho hoạt động kinh doanh các lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công công trình, xây dựng xây lắp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí.

Địa chỉ: 233/34 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.


Ngành nghề: hoạt động kinh doanh các lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công công trình, xây dựng xây lắp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí.


Giải pháp triển khai: 


Triển khai hệ thống quản trị nhân sự, kế toán tài chính. Theo dõi thông tin cổ đông và tính toán các loại cổ tức.