Hợp tác cùng Dược Hoàng Khang

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành dược: Quản trị và chăm sóc khách hàng, quản lý kế toán, kho; báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.

Địa chỉ: 353-355 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM


Ngành nghề: Nhập khẩu, kinh doanh dược phẩm, dịch vụ y tế, khai thác cung cấp khoáng sản, khu công nghiệp, nuôi trồng...


Giải pháp triển khai:

 

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành dược: Quản trị và chăm sóc khách hàng, quản lý kế toán, kho; báo cáo hợp nhất toàn tập đoàn.