Hợp tác cùng Kiến Trúc Đồng Nhân

Phần mềm quản trị sản xuất nội thất tại Đồng Nhân - Chuyên các công việc thiết kế công trình và tư vấn xây dựng, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. Song song với mảng công trình là mảng sản xuất đồ gỗ các loại cửa, thiết kế sản xuất đồ nội ngoại thất.

I. Giới thiệu công ty cổ phần kiến trúc Đồng Nhân

 

Công ty cổ phần kiến trúc Đồng nhân, trước đây là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và trang trí nội thất Đồng Nhân do kiến trúc sư Vũ Liễu sáng lập ngày 31/05/1996. Sau 05 năm hoạt động, ngày 13/11/2001, kiến trúc sư Vũ Liễu cùng với các cộng sự thống nhất chuyển đổi thành công ty cổ phần kiến trúc Đồng nhân.

 

Chức năng kinh doanh:


- Các công việc thiết kế công trình và tư vấn xây dựng


- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp


- Trang trí nội ngoại thất


- Sản xuất đồ gỗ, các loại cửa, cửa chống cháy và các cấu kiện kiến trúc

 

II. Cột mốc hợp tác cùng LinkQ

 

Năm 2015, Đồng Nhân sử dụng phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng của LinkQ để quản lý.


Năm 2018, Đồng Nhận nhận thấy LinkQ là một giải pháp linh động, phù hợp và hiệu quả theo từng giai đoạn phát triển của công ty, Đồng Nhân tiếp tục lựa chọn LinkQ là nhà cung cấp giải pháp phần mềm Quản lý sản xuất cho lĩnh vực sản xuất mới của mình (sản xuất nội thất). Với tính năng quản trị chuyên sâu, LinkQ MRP đã giúp đồng nhân quản trị hiệu quả quá trình sản xuất của mình.