Hợp tác cùng Minh Khuê

Triển khai giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp, đáp ứng quản lý cho tất cả các phòng ban: Kinh doanh, kho, kế toán, quản trị sản xuất, tích hợp với các thiết bị kỹ thuật trong sản xuất, tích hợp hệ thống cân điện tử, quản lý đội xe.

Địa chỉ: Cảng Gò Dầu B, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Ngành nghề: Đơn vị độc quyền khai thác dịch vụ Cảng Gò Dầu, Sản xuất than đá và các khoáng sản khác…
 

Giải pháp triển khai: 


Triển khai giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp, đáp ứng quản lý cho tất cả các phòng ban: Kinh doanh, kho, kế toán, quản trị sản xuất, tích hợp với các thiết bị kỹ thuật trong sản xuất, tích hợp hệ thống cân điện tử, quản lý đội xe.