Hợp tác cùng Vĩnh Thịnh

Quy mô được mở rộng liên tục trên toàn quốc, Vĩnh Thịnh đã tìm đến giải pháp LinkQ và triển khai phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) theo đặc thù. Giải pháp chạy dữ liệu online cho văn phòng kinh doanh, nhà máy sản xuất trên toàn quốc vẫn được ứng dụng cho đến nay.

Địa chỉ: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM


Ngành nghề: Sản xuất dây cáp điện, dây điện, thiết bị điện. Có hệ thống chi nhánh và đại lý phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia


Giải pháp triển khai: 


Quy mô được mở rộng liên tục trên toàn quốc, Vĩnh Thịnh đã tìm đến giải pháp LinkQ và triển khai phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) theo đặc thù. Giải pháp chạy dữ liệu online cho văn phòng kinh doanh, nhà máy sản xuất trên toàn quốc vẫn được ứng dụng cho đến nay.