✳ Có thể nói vai trò và nhiệm vụ của việc chuẩn hóa các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp (standardization) là yêu cầu nền tảng ban đầu để duy trì và kiểm soát sự ổn định, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp.

📝 Mục đích cơ bản của việc tiêu chuẩn hoá trong doanh nghiệp nhằm tạo ra sự thấu hiểu đồng nhất trong việc trao đổi, nhận dạng thông tin và triển khai thực hiện công việc. Cũng như việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn và thuật ngữ, ký hiệu, dấu hiệu, tín hiệu, âm thanh, hành động…Một số tiêu chuẩn của doanh ngiệp cụ thể hoá các điều luật vệ sinh, an toàn.

📝 Mục đích quan trọng khác của việc thực hiện chuẩn hoá trong doanh nghiệp là để giảm bớt hay loại trừ lãng phí trong cho doanh nghiệp và tăng lợi nhuận cho công ty. Tiêu chuẩn thực hiện làm cho công việc thiết kế nhanh chóng hơn, đơn giản hoá việc đặt mua và giao nhận nguyên vật liệu, giảm bớt chi phí dự trữ hàng hoặc nguyên vật liệu không đạt yêu cầu, giảm bớt chi phí sửa chữa, gia công lại sản phẩm, giảm bớt chi phí do phải bồi thường và bảo hành sản phẩm cho khách hàng.

Công tác Tiêu chuẩn hoá trong doanh nghiệp nếu được thực hiện tốt sẽ mang lại những lợi ích sau:

✅ Phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn: Khi tiêu chuẩn đã được xây dựng và áp dụng từ trên xuống dưới nếu có vấn đề trục trặc nào xảy ra, có thể dễ dàng xác định được phần trách nhiệm của các bên có liên quan.

✅ Hợp lý hoá sản xuất: Qua tiêu chuẩn hoá, doanh nghiệp sẽ giải quyết được những bất hợp lý, hỗn tạp vể kiểu loại; thống nhất hợp lý hoá các thao tác, thủ tục; loại bỏ các thao tác, thủ tục rườm rà không cần thiết.

✅ Kỹ thuật cá nhân trở nên kỹ thuật chung: Trước kia kỹ thuật, kỹ năng là sở hữu của cá nhân người làm việc. Các tài liệu về kỹ năng và trình độ giúp người làm việc mau chóng tiếp thu được kỹ năng mới, kỹ thuật của cá nhân sẽ trở thành kỹ thuật chung của doanh nghiệp.

✅ Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trở nên “bài bản”, chuyên nghiệp hơn và tiết kiệm được nhiều hơn cho doanh nghiệp.

🔷 Phạm vi tiêu chuẩn hoá trong công ty bao gồm từ các lĩnh vực: Nghiên cứu thiết kế, sử dụng thiết bị công trình, cung ứng nguyên vật liệu, sản xuất, bao gói, bảo quản, xếp dỡ… cho đến tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Nguồn: Tổng hợp