🔷 Để một doanh nghiệp phát triển bền vững, đòi hỏi các nhà quản trị phải có những đường lối, chính sách và nguyên tắc phù hợp với tình hình doanh nghiệp mình. Dưới đây, LinkQ xin chia sẻ đến quý doanh nghiệp một nguyên tắc quản trị khá phổ biến và đang được ứng dụng rộng rãi, đó là nguyên tắc Pareto:

✅ Nguyên tắc Pareto (còn gọi là nguyên tắc 80/20) cho rằng khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất nguyên tắc này và đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilffredo Pareto. Năm 1897, trong một công trình nghiên cứu về của cải và thu nhập, Pareto đã kết luận rằng, một tỷ lệ rất lớn trong tổng thu nhập ở Ý (80%) được tập trung trong tay một ít người (20% dân số).

🔶 Ý tưởng này đã được áp dụng rộng rãi trong kinh doanh. Nguyên tắc Pareto có thể được nêu ở nhiều dạng: 20% đầu vào tạo ra 80% kết quả, 20% nhân công sản xuất 80% sản phẩm, 20% khách hàng đóng góp 80% doanh thu, 20% lượng hàng tạo ra 80% tồn kho...

✅ Tỷ lệ chính xác 80/20 ít khi xảy ra trong thực tế, nhưng sự không tương xứng giữa các cặp phạm trù nói trên vẫn thường xảy ra. Mấu chốt ở đây là, nhiều khi tập trung giải quyết chỉ 20% công việc nhưng đem lại sự khác biệt, thay vì tốn tài nguyên để xử lý 80% công việc khác.

➖ Mở rộng kinh doanh có lẽ là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp dường như luôn thích thú với ngọn núi bên cạnh hơn là ngọn núi mình đang đứng. Kết quả, họ mất đi sự tập trung cần thiết để duy trì và phát triển thế mạnh của mình. Trong khi lẽ ra phải tập trung hơn vào sở trường, họ lại thích dàn trải hơn và trong hầu hết các trường hợp, kết quả kinh doanh thường bi quan hơn.

Cũng như việc cố gắng mở rộng hệ thống và muốn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới. Nhưng chỉ đủ thời gian để quản lý hệ thống những khách hàng sẵn có, nên công việc thường bị trì truệ. Khi chiếu vào quy luật 80/20, chúng ta có thể thấy chỉ có khoảng 20% khách hàng đem lại hầu hết lợi nhuận trong công ty. Trong khi, 80% số khách hàng hiện tại chẳng những không đem lại nhiều lợi nhuận mà đôi khi còn khiến chúng ta mệt mỏi. Có thể còn nhiều yếu tố liên quan đến quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược kinh doanh trong trường hợp này.

✳ Nhìn chung, việc ứng dụng một cách linh hoạt, đúng đắng nguyên tắc Pareto sẽ góp phần tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất doanh nghiệp một cách đáng kể.

Nguồn: Tổng hợp