📝 Bất kỳ ai làm công việc quản lý nhân sự đều quan tâm đến: tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân viên và xây dựng mô hình quản lý nhân sự. Đặc biệt, để xây dựng được mô hình quản lý nhân sự phù hợp, bạn cần phải hiểu và phán đoán được tính cách của nhân sự. Dưới đây là những hình thức quản lý phổ biến hiện nay:

✔️ Nhân viên là đối tượng thuê mướn:
Đa phần Doanh nghiệp Việt Nam coi nhân viên là đối tượng phụ thuộc vào doanh nghiệp.
Kể cả bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, khi đối mặt với nhân viên cũng như vậy.
Nhân viên khi nghĩ mình là công cụ của doanh nghiệp, sẽ thụ động hơn trong công việc. Họ chỉ làm việc theo chỉ đạo của cấp trên, không có tinh thần nhiệt huyết, cầu tiến và cống hiến hết mình.
Đây là mô hình quản lý phổ biến ở các doanh nghiệp sản xuất có nhân viên thời vụ, làm theo ca và một số doanh nghiệp tư nhân.

✔️ Nhân viên là trung tâm là tài sản của doanh nghiệp:
Đâu đó cũng có một số Doanh nghiệp rất quan tâm đến nhân viên. Họ đưa ra những chính sách giúp hỗ trợ nhân viên trong công việc lẫn cuộc sống.
Nhân viên khi được doanh nghiệp coi trọng, sẽ có động lực thúc đẩy giúp làm việc hiệu quả hơn. Họ tích cực và nhiệt huyết hơn vì được khuyến khích và đón nhận, sáng tạo hơn trong công việc gấp nhiều lần. Nhân viên sẽ mang tinh thần cạnh tranh, luôn tìm cách học hỏi nhiều kiến thức, sáng tạo và kiến tạo nhiều sản phẩm hơn.
Họ đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng, nâng cao hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp. Đây là hình thức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp hiệu quả, nhưng là mô hình quản lý nhân sự ít được doanh nghiệp áp dụng.

⏯ Với những thông tin trên, mong rằng các doanh nghiệp cũng như những nhà quản trị nhân sự sẽ có những hình thức quản lý nhân sự riêng, phù hợp để luôn giữ được nhân tài và đưa doanh nghiệp doanh nghiệp mình đến tầm cao mới.

Nguồn: Tổng hợp