✴️ Tháng 3 được cho là tháng bận rộn của các Kế toán, Nhân sự sau thời gian nghỉ tết. Đây là thời gian mà các Kế toán viên phải quyết toán thuế TNDN ,quyết toán thuế TNCN và nộp BCTC năm vừa qua,.. Ngoài ra còn rất nhiều công việc quan trọng khác được liệt kê dưới đấy:

🔹 Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018: Theo điểm d khoản 1 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

🔹 Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018: Theo điểm đ Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

🔹 Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2019: Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

🔹 Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02/2019: Theo điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

🔹 Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2019: Theo điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

🔹 Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019: Theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

🔹 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 03/2019: Theo điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Nguồn: Tổng hợp