🔱 Văn hóa làm việc hiệu suất cao chỉ tồn tại trong một tổ chức có sự cam kết ở tất cả các cấp, nhằm đảm bảo rằng tất cả khía cạnh của cơ sở tổ chức cần thiết cho sự xuất sắc, chứ không chỉ nơi mà các thành viên tập trung vào hoàn tất công việc là đủ. Để góp phần tạo nên văn hóa này thì doanh nghiệp không thể bỏ qua những yếu tố quan trọng sau đây:

✔️ Tầm nhìn và giá trị: Văn hóa làm việc hiệu quả được xem trọng khi côngty không có cam kết rõ ràng về làm việc hiệu suất cao như là một phần sứ mệnh được tuyên bố của tổ chức hoặc tầm nhìn.

✔️ Hệ thống và cấu trúc: Các tổ chức trong nhiều thập kỷ qua có quá nhiều sự phụ thuộc vào các quy trình đánh giá hiệu suất làm việc hàng năm với các nhân viên như là phương pháp chính. Trong khi đó, một hệ thống chỉ đơn thuần là một hệ thống, tùy vào đặc thù của công ty mình mà các nhà quản lý cần phải có kế hoạch và chiến lược đào tạo riêng để quản lý hiệu suất trong tổ chức, từ đó giúp nhân viên của doanh nghiệp mình thành công hơn.

✔️ Uy tín và khả năng: Tất cả các hệ thống trên thế giới chỉ tốt khi những việc làm ở đó có ảnh hưởng tốt đối với hệ thống và cấu trúc đó. Việc các nhà lãnh đạo cấp cao và tất cả các nhà lãnh đạo các cấp thấp hơn có khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu suất cũng như truyền cảm hứng để hiệu suất cao rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả các nhà lãnh đạo và nhà quản lý có khả năng cao, các tổ chức cũng phải thường xuyên theo dõi các cá nhân này có độ tin cậy cần thiết so với phần còn lại của tổ chức không. Họ có đang thực hiện theo cách tạo ra sự cộng hưởng với hiệu suất cao hay không.

Nguồn: Tổng hợp