THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP:

Tìm kiếm và nắm bắt thông tin khách hàng; Lưu trữ một cách hợp lý, chính xác từng thông tin và đảm bảo cho việc tra cứu thông tin dễ dàng; Đón nhận phản hồi của khách hàng ngay lập tức; Chăm sóc khách hàng; Tìm kiếm các cơ hội từ khách hàng sẵn có; Khai thác khách hàng mới hay đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên, đánh giá trải nghiệm khách hàng, thoát khỏi sự lệ thuộc vào nhân viên phụ trách nghỉ việc, mất khách hàng… đó là các tiêu chí mà hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và hướng đến.

CRM được tạo ra để giúp các doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các tiêu chí trên.

CRM (Customer Relationship Management) là một hệ thống bao gồm một tập hợp đa dạng các chức năng kinh doanh quan trọng, cho phép hỗ trợ tự động hóa và quản lý đối với hầu hết các hoạt động kinh doanh. Các chức năng quan trọng nhất của phần mềm CRM là Quản lý bán hàng (tự động hóa bán hàng), Quản lý Marketing (tự động hóa tiếp thị), dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

 

NỘI DUNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG LINKQ:

LinkQ CRM mang đến sự đơn giản hóa tiến trình tiếp thị và bán hàng; Phát hiện khách hàng mới; Trợ giúp nhân viên bán hàng thực hiện đơn hàng nhanh nhất; Doanh thu từ khách hàng tăng trưởng dễ dàng… Với các tính năng của phần mềm  như sau:

Quản lý các thông tin :

Tên tổ chức / cá nhân 

Địa chỉ , sđt , mã số thuế, website, email,…

-           Loại hình kinh doanh sản xuất,…

-           Là khách hàng tiềm năng hay là khách hàng hiện hữu.

Người đại diện : Họ tên, ngày sinh, chức vụ, sđt, email,…

-          Người liên hệ : Họ tên, ngày sinh, chức vụ, sđt, email,…

Quản lý khách hàng:

2.1Quản lý khách hàng hiện hữu :

Khách  hàng hiện hữu là các khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Trong phần mềm CRM thì khách hàng tiềm năng được chuyển thành khách hàng hiện hữu từ những cơ hội bán hàng thành công.

2.2Quản lý khách hàng tiềm năng :

Khách hàng tiềm năng là các cá nhân hay tổ chức thật sự cần sản phẩm, muốn sở hữu sản phẩm đó và có khả năng về tài chính để quyết định mua hàng.

Theo dõi cơ hội và đánh giá tỷ lệ thành công của cơ hội có thể tạo thành hợp đồng.

3. Quản lý các công việc đã làm :

Ghi nhận các công việc đã làm, giao dịch với khách hàng trong từng ngày để nắm tình hình, đưa ra kế hoạch làm việc :

            + Chăm sóc khách hàng đối với khách hàng đang sử dụng.

            + Quá trình xúc tiến với khách hàng tiềm năng.

4. Kế hoạch công việc :

Lên kế hoạch làm việc cho từng ngày đối với từng khách hàng.

Bao gồm các thông tin :

            + Tên công việc.

            + Ngày bắt đâu

            + Ngày hết hiệu lực.

            + Loại công việc.

            + Nội dung công việc

            + Mức độ ưu tiên

            + Tình trạng : đang thực hiện, kế hoạch, hoàn thành,…

            + Nhắc việc : hẹn thời gian để nhắc người lập thực hiện.

            + Các thông tin đi kèm : Tổ chức nào, cơ hội, hợp đồng, ….

            + …

5. Báo cáo công việc đã làm : theo thời gian, khách hàng, cơ hội, hợp đồng,…

6. Quản lý Báo giá – Cơ hội :

Lưu trữ thông tin từng lần báo giá (file mềm đính kèm).

Đánh giá tỷ lệ thành công của cơ hội để sinh hợp đồng .

Lưu thông tin các việc đã làm để xúc tiến cơ hội thành hợp đồng :

Lưu thông tin các đối thủ :

Lưu thông tin đối tác, sản phẩm, hoa hồng,…:/ Save partner information , products , roses , ... :

7. Quản lý hợp đồng :

Tạo hợp đồng, theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng :

            + Số hợp đồng

            + Tình trạng : nháp, đang thực hiện, nghiệm thu,…

            + Ngày ký

            + Ngày nghiệm thu

            +…

Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng :

            + Các công việc đã làm

            + Tình hình thu tiền, xuất hóa đơn,…

            + Đính kèm các văn bản liên quan.

Báo cáo hợp đồng :

            + Báo cáo thu tiền hợp đồng

            + Báo cáo hợp đồng đến hạn ký mới bảo hành

            + …

Báo cáo doanh số :

     + Báo cáo doanh số của từng nhân viên kinh doanh chi tiết theo hợp đồng, loại hợp đồng     (nếu có)

            + Báo cáo hoa hồng nhân viên.

- Theo dõi các lịch sử làm việc trong từng hợp đồng

Với những tính năng vượt bật phần mềm CRM là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng. Với phần mềm CRM, các doanh nghiệp nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.