📚 Tổ chức công việc và phân công lao động hợp lý là công việc vô cùng quan trọng của mọi trong doanh nghiệp. Do đó, việc thiết kế và tái thiết kế công việc là rất cần thiết, áp dụng phương thức này phù hợp sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Và thiết kế hoặc tái thiết kế công việc là gì, tác động như thế nào và phương thức ra sao, sẽ được thể hiện trong bài viết dưới đây:

✳ Thiết kế công việc

✔️Thiết kế công việc là quá trình xác định cách thức công việc sẽ được triển khai và những nhiệm vụ thực tế mà công việc đó yêu cầu.

🔷 Thiết kế công việc tác động rõ ràng đến thành quả, đặc biệt đối với các công việc mà nhân viên có thể tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Giảm chi phí thông qua quá trình giảm sự luân chuyển và sự vắng mặt của nhân viên cũng liên quan đến thiết kế công việc. Một hình thức phổ biến trong thiết kế công việc là mở rộng và làm phong phú công việc.

📝 Mở rộng công việc bao gồm mở rộng phạm vi của một công việc bằng cách tăng thêm trách nhiệm về hoạch định, tổ chức, kiểm soát và đánh giá công việc. Mặt khác, nhà quản trị có thể làm phong phú hóa một công việc bằng cách nâng cao sự đa dạng, đòi hỏi thêm kỹ năng và trách nhiệm, đem đến sự tự chủ nhiều hơn, tăng thêm cơ hội phát triển cá nhân.

📝 Một số hoạt động phong phú hóa công việc là giao cho nhân viên toàn bộ công việc thay vì chỉ một phần, giao thêm quyền tự do và thẩm quyền để nhân viên có thể thực hiện công việc theo cách phù hợp, hoặc tăng thêm trách nhiệm trong công việc bằng cách giảm sự kiểm soát từ bên ngoài. Ngoài ra, nhà quản trị có thể mở rộng các bộ phận để nhân viên học cách thực hiện các nhiệm vụ mới và phát triển các lĩnh vực chuyên môn mới, cũng như báo cáo phản hồi trực tiếp cho nhân viên thay vì thông qua giới quản trị trung gian.

📝 Luân chuyển công việc là một hình thức khác của quá trình thiết kế công việc. Đây là cách thức phá bỏ sự đơn điệu của một công việc có phạm vi hẹp thường nhật, bằng cách luân chuyển nhân viên từ công việc này sang công việc khác. Phương thức này là các nhân viên có khả năng làm nhiều việc khác nhau, có thể bổ sung hoặc hỗ trợ lẫn nhau trong những trường hợp cần thiết, bớt đi sự nhàm chán trong công việc. Luân chuyển công việc đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quá trình triển khai hoạch định kế tục quản trị, tức là chuẩn bị đội ngũ quản trị kế cận cho tổ chức.

✳ Tái thiết kế công việc

✔️Tái thiết kế là tư duy lại và thiết kế lại công việc để cải thiện chi phí, tốc độ và nâng cao hiệu suất công việc. Tái thiết kế công việc không phải là giảm quy mô hay tái cấu trúc tổ chức, chỉ tập trung trên dòng công việc và cách thức công việc cần thay đổi để cải thiện các quá trình liên kết với công việc.

📝 Quá trình tái thiết kế có thể bao gồm các kỹ thuật như: tạo các nhóm công việc, đào tạo đa kỹ năng cho nhân viên để họ có thể đảm nhận các công việc phức tạp, giao việc ra quyết định cho các cấp bậc thấp của tổ chức, cũng như tái tổ chức các hoạt động và văn phòng để đơn giản hóa và tăng tốc công việc. Tái thiết kế thường gắn trọng tâm phục vụ khách hàng và nhắm đến việc cải thiện đáng kể về năng suất, chất lượng và dịch vụ của tổ chức.

Nguồn: Tổng hợp