Quản lý giá thành

Phân hệ Chi phí giá thành: hỗ tợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc,.. Mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn,.. Hỗ trợ tính giá thành công trình, vụ việc, món ăn nhà hàng, tour du lịch.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Phân hệ Chi phí giá thành hỗ tợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc,.. Mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn,.. Hỗ trợ tính giá thành công trình, vụ việc, món ăn nhà hàng, tour du lịch.

 

 

II. TÍNH NĂNG 

 

- Hỗ trợ tất cả các phương pháp phân bổ chi phí: theo NVL trực tiếp, hệ số, tỷ lệ,..

 

- Tự động tính giá thàn và cập nhật giá thành thành phẩm vào các chứng từ nhập kho thành phẩm và xuất bán.

 

- Giá thành theo công đoạn hỗ trợ phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau.

 

- Cho phép theo dõi dở dang nguyên vật liệu ở từng công đoạn khác nhau, biết được NVL còn tồn bao nhiêu và đã sử dụng bao nhiêu trên từng công đoạn hay dây chuyền sản xuất.

 

- Cho phép lập bảng định mức theo số lượng hoặc theo giá trị, định mức NVL, định mức lowng hoặc định mức chi phí khác…

 

- Linh động thay đổi ngày áp dụng hệ số định mức cho từng kỳ sản xuất thành phẩm.

 

- Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, dự án, đơn hàng), theo khoản mục phí.

 

- Linh động sửa đổi phần mềm theo mô hình đặc thù của doanh nghiệp để tính giá thành theo yêu cầu.

 

- Báo cáo chi phí: Báo cáo chi tiết chi phí theo từng sản phầm - công trình, Tổng hợp chi phí theo sản phẩm - công trình, Tổng hợp doanh thu, chi phí theo sản phẩm -  công trình,…

 

- Báo cáo Giá thành sản xuất: Bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng cân đối yếu tố chi phí, bảng cân đối giá thành sản phẩm, báo cáo chi tiết giá thành, phân tích giá thành, bảng tính giá thành định mức.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia