THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP


    Máy móc thiết bị là nguồn tài nguyên quan trọng đối với các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản        xuất. Để tối ưu hoá trong việc quản lý máy móc và các thiết bị từ nhà máy đến văn phòng, giúp các thiết        bị chạy ổn định, duy trì được hiệu suất của thiết bị, ít sửa chữa, giảm khấu hao, đảm bảo được tiến độ sản      xuất đúng thời gian quy định...là tiêu chí hàng đầu trong Quản trị sản xuất. Hiểu được điều đó, chúng tôi       đã xây dựng nên hệ thống phần mềm quản lý máy mócthiết bị, giúp các nhà quản trị tinh gọn được               phương pháp quản lý.

    Phần mềm Quản lý máy móc thiết bị là giải pháp giúp việc theo dõi, quản lý, sử dụng, bảo trì tài sản                cố định hiệu quả, tránh được việc lãng phí tài nguyên. 

     Hệ thống đáp ứng được hầu hết các yêu cầu cơ bản như: Quản lý được thời gian bảo dưỡng, bảo trì, lên        các kế hoạch bảo dưỡng máy móc, kiểm soát được vật tư phụ tùng thay thế, lên được các báo cáo trực            quan và tổng thể về máy móc toàn công ty… 

NỘI DUNG CHI TIẾT:


1- Cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ các hệ thống máy móc sản xuất.

2- Cập nhật lịch sử các lần bảo trì, sửa chữa của từng máy, chi phí sửa chữa từng máy và phụ tùng thay thế.

3- Quản lý vật tư kho phụ tùng

4- Mã hóa tất các các vật tư, phụ tùng sửa chữa, sử dụng mã vạch.

5- Đề nghị mua mới – sửa chữa

6- Theo dõi hệ thống máy móc, thiết bị

7- Hệ thống báo cáo bao gồm báo cáo các máy móc đến thời điểm bảo trì, báo cáo chi tiết các lần sửa chữa, nội dung sửa chữa của từng máy, báo cáo Nhập – Xuất – Tồn vật tư, phụ tùng thay thế….


Với những lợi ích thiết thực mà phần mềm mang lại, công tác vận hành cũng như bảo dưỡng, bảo trì của doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn, nâng cao năng suất máy móc, đem lại lợi nhuận, giảm khấu hao tài sản... và đây cũng chính là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quý doanh nghiệp.