THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hóa và là một hoạt động quan trọng nhằm mục đích cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp. Để đảm bảo được  việc cung ứng hàng hóa diễn ra liên tục, ổn định, tránh đứt đoạn, mỗi doanh nghiệp cần có những giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo được hiệu quả cao nhất. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng quy trình mua hàng của các doanh nghiệp để phần nào giải quyết những khó khăn trên.

CHI TIẾT VỀ GIẢI PHÁP QUY TRÌNH MUA HÀNG LINKQ

Dưới đây là quy trình nghiệp vụ quản lý mua hàng của LinkQ:

 

Quản lý mua hàng là giải pháp hữu hiệu giúp mọi doanh nghiệp, sau đây là những tính năng:

- Theo dõi hạn thanh toán cho với nhiều hạn nợ, cập nhật công nợ chưa thanh toán.

Theo dõi công nợ theo hạn thanh toán, chi tiết theo từng ngày quá hạn, nợ trả trong hạn cho từng đối tượng, hóa đơn.

- Quản lý mua hàng theo đơn hàng, theo dõi tiến độ mua hàng.Phiếu mua hàng có thê kết thừa dữ liệu từ đơn đặt hàng.

- Hỗ trợ phân quyền, phân tích tiến độ nhập hàng một cách chi tiết và cụ thể quy trình.

- Đánh giá chênh lệch, tỷ giá tại thời điểm phát sinh.

- Có thể phân bố theo số chứng từ hoặc ngày chứng từ.

- Dễ dàng phân bố chi phí vận chuyển bóc dỡ nhập mua.

- Tự đông định khoản thuế xuất nhập kho và kê khai thuế.

- Dễ dàng chọn kho hoặc nhóm vật tư, từ đó phân bố chi phí nhập hàng cho từng đối tượng hóa đơn.

 

Quy trình mua hàng của LinkQ được xây dựng với nhiều chức năng hỗ trợ như:

Cho phép thiết lập xét duyệt đa cấp theo nghiệp vụ, điều kiện.

Quản lý hợp đồng mua hàng dài hạn: Để tránh trường hợp giá bị biến động hoặc tăng giá đột ngột, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng mua hàng dài dạn, rồi tiến hành nhận hàng nhiều đợt khi có nhu cầu.

Nhận hàng nhiều lần, ra hoá đơn một lần

Cho phép tham khảo lịch sử giá mua trong khoảng thời gian xác định.

Tạo nhanh đơn hàng mua từ đơn hàng bán

Quản lý nhập khẩu

Phân bổ chi phí mua hàng

Quản lý thanh toán ngay

Cho phép nhận hàng ở nhiều nơi khác nhau trên cùng một đơn hàng.

Cho phép xác nhận nhập kho bằng mã vạch

Kiểm soát nhận hàng thừa, thiếu, vượt định mức

Mua hàng có theo dõi lô.

Thống kê mua hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau: mặt hàng, nhà cung cấp, vị trí địa lý, phân nhóm nhà cung cấp.

Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác

Quy trình này cho phép quý doanh nghiệp quản lý nghiệp vụ mua hàng một cách xuyên suốt từ khi xuất phát yêu cầu mua hàng cho đến khi nhận được hàng và thanh toán.

Công ty có quy trình mua hàng tốt sẽ góp phần tăng doanh thu và giảm thất thoát. Bên cạnh đó, quy trình mua hàng còn là giải pháp hữu hiệu giúp quý doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tăng tính tự động hóa và dễ dàng phân bổ nguồn lực, hàng hóa đúng mục đích, hoạt động sản xuất càng tăng hiệu quả.