Phần mềm quản trị kế toán được nghiên cứu và thiết kế đặc thù trong chăn nuôi heo