THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Kế toán gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp ở bất kì tuổi đời, quy mô và phạm vi ứng dụng nào. Nhưng hàng loạt vấn đề mà kế toán viên thường gặp phải: ghi chép, phân loại, phản ánh tiền chưa hợp lí; Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời; Không lập dự phòng đối với những khoản nợ quá hạn; Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau,…Doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để hỗ trợ khắc phục những vấn đề trên một cách hợp lý và hiệu quả.

Với sứ mệnh: “Chúng tôi là giải pháp” cho sự thành công của các Doanh nghiệp xuất sắc, LinkQ luôn tìm kiếm, nghiên cứu đổi mới các giải pháp và xây dựng nên Phần mềm kế toán giúp quý doanh nghiệp khắc phục các vấn đề hiện có về tiền mặt, thuế, thu chi, mua hàng, bán hàng. Qua đó, giúp quý doanh nghiệp tối ưu hóa, tinh gọn hệ thống quản trị tài chính

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN LINKQ

Phần mềm kế toán chuẩn Việt Nam: Cập nhật thông tư mới nhất của BTC. Được thiết kế giao diện đơn giản gần gũi dễ sử dụng với dung lượng nhẹ, chạy cực nhanh trên máy tính cấu hình thấp.

Linh động theo đặc thù doanh nghiệp: Người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm theo ý mình để tối ưu quản lý, phù hợp với đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp.

Tự động hóa: Công tác kế toán dễ dàng hơn khi phần mềm tự động định khoản, khấu hao, phân bổ CCDC, khấu trừ thuế, tự động tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ. Tự động xử lý chênh lệch tỷ giá…

Bảo mật người dùng: Phân quyền chi tiết cho từng hành động them, sửa, xóa, xem báo cáo. Quản lý nhật kí truy cập phần mềm của người dùng…

Liên kết: Kết hợp chặt chẽ các bộ phận trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

Phần mềm kế toán LinkQ với đầy đủ các phân hệ:

1. Phân hệ vốn bằng tiền – thu tiền mặt/tiền gửi ngân hàng

Chức năng hỗ trợ:

- Hỗ trợ cấn trừ và theo dõi chi tiết theo từng chứng từ ứng trước khi làm phiểu hóa đơn bán hàng.

- Nghiệp vụ thu tiền bán hàng trực tiếp (tự động sinh chứng từ phiếu thu trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay).

- Nghiệp vụ thu tiền công nợ khách hàng thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn.

- Nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản: tiền mặt, tiền gửi, tiền VND, tiền ngoại tệ.

- Các nghiệp vụ khác liên quan đến tiền.

Mẫu in và báo cáo:

- Phiếu thu

- Giấy báo có

- Số quỹ

- Số ngân hàng

- Nhật ký thu tiền.

2. Phân hệ vốn bằng tiền – chi tiền mặt/tiền gửi ngân hàng

Chức năng hỗ trợ:

- Nghiệp vụ chi tiền ứng trước cho nhà cung cấp: hỗ trợ cấn trừ và theo dõi chi tiết theo từng chứng từ ứng trước.

- Nghiệp vụ chi tiền cho nhiều hóa đơn chi phí (trên cùng một phiếu chi)

- Nghiệp vụ chi tiền bán hàng trực tiếp (tự động sinh chứng từ phiếu chi trong trường hợp mua hàng thanh toán ngay cho nhà cung cấp).

- Nghiệp vụ chi thanh toán tiền công nợ khách hàng chi tiết theo từng hóa đơn.

- Nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản: tiền mặt, tiền gửi, tiền VND, tiền ngoại tệ.

- Các nghiệp vụ khác liên quan đến tiền.

Mẫu in và báo cáo:

- Phiếu chi

- Giấy báo có

- Số quỹ

- Số ngân hàng

- Nhật ký thu tiền.

3. Phân hệ mua hàng phải trả

Chức năng hỗ trợ:

- Nghiệp vụ mua hàng hóa dịch vụ.

- Hỗ trợ ghi nhận và phân bổ chi phí mua hàng theo 02 tiêu chí số lượng và giá trị.

- Hỗ trợ thống kê mua hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau: Mặt hàng, nhóm mặt hàng, nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp…

Mẫu in và báo cáo:

- Mẫu in phiếu nhập kho.

- Báo cáo mua hàng tổng hợp.

- Báo cáo mua hàng chi tiết (Hợp đồng, mặt hàng, nhà cung cấp…).

- Sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp.

- Bảng cân đối công nợ nhà cung cấp.

- Tính tuổi nợ phải trả.

- Theo dõi thanh toán công nợ chi tiết theo hóa đơn.

- Bảng kê hóa đơn đầu vào.

Hệ thống báo cáo tồn kho:

- Bảng cân đối nhập xuất tồn.

- Sổ chi tiết vật tư.

- Thẻ kho.

- Báo cáo tồn kho…

3. Phân hệ bán hàng phải thu

Chức năng hỗ trợ:

- Bộ phận bán hàng tạo báo giá, ghi nhận các thông tin báo giá như: Khách hàng, người liên hệ, phương thức thanh toán, hình thức thanh toán…Mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thuế GTGT, chiết khấu…

- Duyệt báo giá: Hỗ trợ Quản lý duyệt báo giá.

- Tạo đơn hàng bán: Bộ phận bán hàng tạo đơn hàng bán, cho phép kế thừa dữ liệu từ báo giá và cập nhật thêm các thông tin: Ngày đặt hàng, ngày giao hàng…

- Hỗ trợ kế thừa thông tin từ Đơn hàng bán.

- Tự động định khoản và ghi nhận công nợ khách hàng, ghi nhận doanh thu, giá vốn, thuế GTGT, thuế xuất khẩu...

- Tự động sinh phiếu thu trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay.

- Hóa đơn bán hàng kiêm luôn phiếu xuất kho.

Mẫu in và báo cáo:

- Mẫu in phiếu nhập kho.

- Báo cáo mua hàng tổng hợp.

- Báo cáo mua hàng chi tiết (Hợp đồng, mặt hàng, nhà cung cấp…).

- Sổ chi tiết công nợ nhà cung cấp.

- Bảng cân đối công nợ nhà cung cấp.

- Tính tuổi nợ phải trả.

- Theo dõi thanh toán công nợ chi tiết theo hóa đơn.

- Bảng kê hóa đơn đầu vào.

- Hệ thống báo cáo tồn kho: Bảng cân đối nhập xuất tồn, sổ chi tiết vật tư, thẻ kho, báo cáo tồn kho…

4. Bán hàng ký gửi đại lý

- Hỗ trợ tạo kho hàng ký gửi chi tiết cho từng Đại lý.

- Hỗ trợ phiếu điều chuyển xuất kho, sử dụng trong trường hợp hợp xuất hàng hóa từ kho công ty đi ký gửi đại lý.

- Hỗ trợ phiếu điều chuyển nhập kho, trong trường hợp đại lý trả lại hàng do không bán hết, hư hỏng…

- Hỗ trợ phiếu Hóa đơn bán hàng:

. Ghi nhận doanh thu, giá vốn, thuế GTGT, công nợ đại lý...

. Xuất bán hàng từ kho đại lý, ghi giảm tài khoản 157.

. Hỗ trợ trường hợp xuất hóa đơn cho một đối tượng, nhưng ghi nhận công nợ cho một đối tượng khác.Hỗ trợ trường ghi chú để người dùng tự định nghĩa thông tin.

Mẫu in và báo cáo:

- Báo cáo nhập, xuất, tồn kho chi tiết cho từng đại lý (số lượng & giá trị).

- Báo cáo công nợ đại lý chi tiết thông tin đối tượng xuất hóa đơn (thông tin người dùng tự định nghĩa từ ghi chú)

5. Quản trị hệ thống

- Khai báo danh sách người dùng

- Phân quyền theo từng chức năng, từng thao tác cho từng nhân viên: thêm, sửa, xóa đối vời từng nhân viên.

- Phân quyền xem các báo cáo.

- Hệ thống báo cáo được kết xuất sang nhiều định dang khác nhau như pdf, word, excel sử dụng font chữ Times new roman.

- Phân quyền theo từng đơn vị cơ sở.

- Lưu lại lịch sử truy cập, lịch sử sử dụng của từng người dùng: người dùng, máy tính truy cập, thao tác đã thực hiện, thời gian thực hiện…

- Sao lưu dữ liệu tự động từng ngày.

- Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố.

 

Phần mềm kế toán  được tạo ra như một công cụ giúp đỡ kế toán viên thao tác nghiệp vụ kế toán nhưghi chép, lưu trữ, tính toán, tổng hợp, xuất dữ liệu,… một cách tự động, dễ dàng và nhanh chóng dựa trên các dữ liệu đầu vào mà kế toán đã cung cấp.

Không những thế, phần mềm kế toán với sự kết hợp giữa phần mềm costomize và phần mềm kế toán đóng gói là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hóa trong việc tính toán thu chi, tiết kiệm thời gian, khắc phục tình trạng sai sót.