THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Doanh nghiệp là một hệ thống thống nhất bao gồm ba phân hệ cơ bản là: Quản trị tài chính; Quản trị sản xuất; Quản trị Marketing. Trong các hoạt động trên, sản xuất được đánh giá là phân hệ quyết định tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ, và giá trị gia tăng.

Để có thể thúc đẩy được doanh nghiệp phát triển vượt bậc, cần phải tốt ưu tinh gọn quy trình làm việc và các nguồn lực, để có thể tạo ra được các sản phẩm và dịch vụ với chi phí sản xuất thấp nhất và hiệu quả cao nhất. LINKQ ERP là một giải pháp hàng đầu giúp cho việc quản trị sản xuất thông minh, hiện đại, tối ưu và phù hợp với mọi lĩnh vực sản xuất phức tạp.

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT LINKQ

1. Cho phép truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

2. Được xây dựng đặc thù cho từng ngành nghề.

3. Quản lý tiến độ sản xuất một cách chính xác, kịp thời.

4. Theo dõi báo cáo, cập nhật tiến độ ngay trên điện thoại thông minh.

5. Thực hiện điều chỉnh đối với định mức nguyên vật liệu hoặc mức biến động trong sản xuất một cách dễ dàng.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

Tính năng quản lý sản xuất giúp doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức dự án, tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công, đáp ứng những yêu cầu riêng biệt dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Chức năng quản lý sản xuất hỗ trợ doanh nghiệp trong một số nghiệp vụ như:

- Lập đơn đặt hàng bán sau khi tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng. Các thông tin chính của đơn đặt hàng: thông tin khách hàng, thông tin chi tiết sản phẩm, ngày giao hàng, ngày thanh toán, phương thức vận chuyển v.v…

- Lập yêu cầu sản xuất, xử lý các trường hợp: Yêu cầu sản xuất hàng mẫu, sản xuất sản phẩm chính thức, sản xuất cho đơn hàng ưu tiên, yêu cầu sản xuất cho một hoặc nhiều đơn đặt hàng, quản lý trạng thái yêu cầu sản xuất (đã được lập kế hoạch hay chưa).

- Hỗ trợ kế thừa dữ liệu Yêu cầu sản xuất từ Đơn đặt hàng theo hai cách: Đứng từ form nhập liệu Đơn đặt hàng và tạo Yêu cầu sản xuất và đứng từ form nhập liệu Yêu cầu sản xuất, kéo dữ liệu từ Đơn đặt hàng.

Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể chuyển trực tiếp thông tin từ Đơn đặt hàng qua Bộ phận kỹ thuật để phân tích và không cần lập yêu cầu sản xuất (trường hợp không cần quản lý các thông tin như mô tả ở trên).

- Lập định mức NVL cho sản phẩm:

- Thiết lập quy trình sản xuất.

- Lập và duyệt kế hoạch sản xuất.

- Hỗ trợ cân đối kho.

- Lập lệnh sản xuất

- Cập nhật tình trạng chất lượng.

- Lập yêu cầu sản xuất bổ sung.