Quy trình triển khai

Với quy trình hợp tác - triển khai chặt chẽ, đúng quy định, LinkQ đảm bảo được đầy đủ quyền lợi cũng như hiệu quả tới Khách hàng trong quá trình hợp tác - triển khai Hóa đơn điện từ LinkQ.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử

 

Bước 2: Tư vấn và báo giá

 

Bước 3: Ký hợp đồng

 

Bước 4: Thiết kế mẫu và tạo lập hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán LinkQ

Quy trình hợp tác - triển khai HDDT cùng LinkQ

 

Bước 5: Hướng dẫn phát hành và đăng ký hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

 

- Muốn phát hành hóa đơn này, doanh nghiệp phải có quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( soạn thảo theo mẫu số 1, ban hành kèm thông tư 32)

 

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, gửi tới cơ quan quản lý, gửi lên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế (theo mẫu số 02 ban hành kèm thông tư 32)

 

- Tiến hành ký số vào hóa đơn mẫu rồi gửi tới cơ quan quản lý thuế

 

Bước 6: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

 

1.Thông tin liên hệ, người phụ trách nhận thông tin khách hàng đăng kí dịch vụ HĐĐT​

 

2.Thời điểm áp dụng Hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp

 

Thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 – Hiệu lực thi hành 01/11/2018 về HĐ điện tử.

 

Trước ngày 01/11/2018

 

Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in.

 

Sau ngày 01/11/2018:


- Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thi dùng tiếp cho đến khi hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng HĐ điện tử

 

- Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy


- Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc dùng HĐ điện tử

 

- Công thức mặc định:

 

+ Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy)

 

+ Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử

 

+ Chi tiết nghị định 119: 119/2018/NĐ-CP ve hoa don dien tu