S1. Chia sẻ thông tin (Share)

Đây là bước đầu khởi động dự án. Đại diện của hai bên sẽ gặp mặt trực tiếp để cùng ký kết các biên bản hợp tác chính thức. Bao gồm các biên bản như: Hợp đồng kinh tế; Biên bản cam kết bảo mật vĩnh viễn thông tin nội bộ của nhau; Biên bản thống nhất kế hoạch triển khai dự án và bầu trưởng dự án của mỗi bên cùng các nhân sự tham gia vào dự án.

Đây là bước đầu khởi động dự án. Đại diện của hai bên sẽ gặp mặt trực tiếp để cùng ký kết các biên bản hợp tác chính thức. Bao gồm các biên bản:

 

1. HỢP ĐỒNG

 

Thống nhất các nguyên tắc hợp tác, các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên, các điều khoản thanh toán, bảo lãnh (nếu có),

 

2. BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Hai bên cùng cam kết bảo mật thông tin nội bộ của nhau vĩnh viễn. Các điều khoản ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ bảo mật.

 

3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

 

Thống nhất kế hoạch triển khai dự án chi tiết theo từng giai đoạn. Bầu trưởng dự án của mỗi bên, giới thiệu các nhân sự tham gia hỗ trợ triển khai xuyên suốt dự án.

 

TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

Trò chuyện cùng chuyên gia