Theo dõi tiến độ sản xuất

Tiến độ sản xuất luôn được cập nhật tức thời theo từng công đoạn sản xuất. Giúp nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và kịp thời ra quyết định phù hợp tại từng công đoạn sản xuất.

Tiến độ sản xuất luôn được cập nhật tức thời theo từng công đoạn sản xuất. Giúp nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và kịp thời ra quyết định phù hợp.

 

- Tính toán tổng năng lực sản xuất, tổng thời gian sản xuất theo thời gian thực.
 

- Cảnh báo vượt quá công suất và cập nhật theo từng công đoạn.
 

- Tự động thông báo để đôn đốc và nhắc việc.

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia