Tính năng mở rộng

Lập và duyệt đề nghị đi công tác trực tuyến; Biểu đồ thống kê, phân tích đa dạng, trực quan giúp nhà lãnh đạo nắm được tình hình nhân sự và các số liệu liên quan một cách tức thời, chính xác với nhiều góc độ phân tích đa dạng.

I. GIÁ TRỊ MANG LẠI

 

Lập và duyệt đề nghị đi công tác trực tuyến; Biểu đồ thống kê, phân tích đa dạng, trực quan giúp nhà lãnh đạo nắm được tình hình nhân sự và các số liệu liên quan một cách tức thời, chính xác với nhiều góc độ phân tích đa dạng.

 

II. TÍNH NĂNG

 

1. Dành cho nhân viên

 

- Lập và duyệt đề nghị đi công tác TRỰC TUYẾN trên Mobile, phù hợp với các vị trí công việc hay di chuyển.

 

- Làm đơn xin nghỉ (phép, ốm, theo chế độ…), các thủ tục đi công tác, thanh quyết toán tạm ứng.

 

- Tra cứu thông tin phép, lương, thuế, bảo hiểm trên web, mobile.

 

2. Dành cho ứng viên

 

- Nộp hồ sơ trực tuyến theo mẫu hồ sơ của doanh nghiệp tuyển dụng.

 

- Nhận thông báo lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn qua email, hoặc xem trực tuyến trên module Tuyển dụng của hệ thống LinkQ HRM.

 

- Đóng góp ý kiến về công tác tuyển dụng giúp nâng cao công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp.

 

3. Hệ thống báo cáo quản trị:

 

- Hệ thống báo cáo quản trị linh động, mạnh mẽ, chuyên sâu.

 

- Biểu đồ thống kê, phân tích đa dạng, trực quan giúp nhà lãnh đạo nắm được tình hình nhân sự và các số liệu liên quan một cách tức thời, chính xác với nhiều góc độ phân tích đa dạng.

 

- Hỗ trợ lập kế hoạch nguồn nhân lực hằng năm

 

Xin cảm ơn!

Trò chuyện cùng chuyên gia