Ưu điểm hoá đơn điện tử LinkQ

Với những ưu điểm vượt trội, Hóa đơn điện tử LinkQ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho quý khách hàng. Hóa đơn điện tử LInkQ không những đe lại sự tiện lợi mà còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quý khách hàng bởi sự thiết kế linh hoạt.

ƯU ĐIỂM CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LINKQ

 

 

 

1. Tích hợp trực tiếp vào database của phần mềm kế toán LinkQ.

 

Hóa đơn điện tử sẽ nằm trong phân hệ bán hàng của phần mềm kế toán

 

2. Dùng chung các danh mục:

 

- Danh mục khách hàng: nhóm khách hàng, đối tượng khách hàng

 

- Danh mục hàng hóa: nhóm vật tư, mã vật tư

 

- Danh mục mã thuế: mã số thuế

 

- Danh mục bộ phận: Nhóm bộ phận, mã bộ phận

 

- Danh mục hợp đồng, nhóm hợp đồng: vay bán, mua

 

- Danh mục nhân viên

 

 

3. Ghi nhận trực tiếp các tài khoản lên sổ sách kế toán:

 

- Doanh thu

 

- Công nợ

 

- Giá vốn

 

- Thuế VAT

 

Giảm bớt các bước và thời gian nhập liệu hóa đơn.

 

4. Tích hợp với hệ thống nhập xuất tồn trên phần mềm kế toán

                

- Kiểm tra hàng hóa xuất âm

                

- Tính giá vốn trên hóa đơn điện tử

 

5. Sử dụng chính sách giá bán trên phần mềm kế toán

 

6. Lập bảng kê khai thuế VAT trên phần mềm kế toán

 

 

7. Có thể Customize để lấy dữ liệu từ phần mềm quản lý nội bộ (nếu có nhu cầu)

 

8. Hóa đơn điện tử được lưu tại database của phần mềm kế toán (chủ động sao lưu backup dữ liệu)

 

9. Không tính phí bảo trì hằng năm phần tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm LinkQ. Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.