📌 Một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp chính là khả năng quản lý nhân sự. Vậy bước vào năm 2018, giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác quản trị nhân sự có gì thay đổi? Dưới đây là những xu hướng quản trị nhân sự nổi bậc trong năm:

☑ Tuyển dụng dựa trên Big Data

☑ Phần mềm quản trị nhân sự được áp dụng rộng rãi

☑ Ứng dụng gamification vào tuyển dụng và đào tạo

☑ Tập trung vào chất lượng công việc và hiệu quả cộng tác

☑ Tuyển dụng theo mô hình Agile

☑ Tự động hóa quy trình quản trị nhân sự

⏭ Với những chia sẻ trên, hy vọng quý doanh nghiệp sẽ có cái nhìn mới trong lĩnh vực này, góp phần cải thiện công tác quản trị nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp