LINKQ 7S

Hành trình hoàn hảo để ứng dụng thành công giải pháp công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp

CHÚNG TA CÙNG HỢP TÁC

NHƯ THẾ NÀO?

 

 

 

I. BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP

 

Hiện nay với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp đang rất chú trọng đầu tư vào các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến năng suất chất lượng và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. 

 

Tuy nhiên để cải tiến thành công thì yếu tố công nghệ mới chỉ là điều kiện cần. Doanh nghiệp cần sự am tường về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, khả năng thấu hiểu tính đặc thù của ngành nghề và một dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời trong suốt quá trình sử dụng. Bởi mục tiêu không phải là dựa vào công nghệ tăng trưởng nóng, mà là ứng dụng công nghệ để cải tiến liên tục bộ máy hoạt động, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, đồng thời vẫn giữ được trọn vẹn những tinh hoa của riêng doanh nghiệp, vốn là tài sản quý giá nhất.

 

II. GIẢI PHÁP LINKQ 7S

 

Trong suốt gần 10 năm triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cho hơn 3.000 khách hàng, LinkQ đã đúc rút, đồng thời kế thừa từ các nguyên tắc quản trị quốc tế như: Kaizen, 5S, Quản trị tinh gọn... từ đó sáng tạo nên mô hình LinkQ 7S - Đặt khách hàng làm trọng tâm để phục vụ.

 

Với LinkQ 7S, tất cả các dự án tại LinkQ sẽ được đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Thấu hiểu khách hhàng

- Tối ưu quy trình hoạt động

- Sản phẩm chất lượng

- Giá trị ứng dụng thực tế

- Đồng hành cùng phát triển

 

LinkQ 7S rút ngắn thời gian triển khai dự án customize (ERP tối ưu hoá) trung bình từ 3 tháng xuống chỉ còn 2 tháng, đồng thời hơn 95% khách hàng hài lòng.

GIẢI PHÁP LINKQ 7S